Portfolio blog

Oppdatering av systemet 12.11.10

En rekke grunnleggende forbedringer er blitt gjennomført i systemet ved denne oppdateringen.
På brukernivå kan følgende nevnes: