Portfolio blog

Portfolio

Om læringsarenaen Portfolio

Portfolio er både et produksjonsverktøy og en læringsarena der mappevurdering og aktiv elevdeltakelse står sentralt. Systemet er spesielt utviklet for læringsformål, med fokus på eleven som produsent og skapende individ.

Tenk om...
Portfolio - om bakgrunnen
Portfolio er utviklet for å imøtekomme behovene som følger av nye lærings- og samarbeidsformer i skoleverket og næringslivet, med utgangspunkt i de siste tekniske og pedagogiske nyvinningene på nettet.
Mappevurdering
Som navnet sier, er Portfolio primært utviklet som et verktøy for mappevurderingpedagogikk. Nedenfor finner du henvisninger til nyttige og grundige artikler om temaet.
Med læringsinnhold
Portfolio kan allerede fra første dag leveres med et omfattende faglig innhold.
Herre i eget hus
I Portfolio har den enkelte deltaker kontroll over sine egne objekter, og bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til hva.
New Kid on the Blog?
Begrepet "blogg" er en forenkling, eller forvanskning om man vil, av ordet "weblog". Her finner du en liten innføring i begrepet "blogging".
Å skrive for et større publikum
Å skrive for læreren kan være nyttig, men det ligger mer motivasjon i å skrive for et større publikum. Fordi Portfolio tilrettelegges for utstrakt bruk av "blogg-sjangeren", økes motivasjonen ytterligere fordi flere kan gi tilbakemeldinger til forfatteren.
For teknisk interesserte...
Standarder, tekniske plattformer, teknologiske valg osv. er ikke interessant for alle. Vi har derfor samlet slik informasjon i dette dokumentet, som er myntet på dem som har behov for tekniske opplysninger. Ytterligere detaljer kan fås ved henvendelse til Fagbokforlaget.
Besøk oss
Portfolio-nettsteder

Fagbokforlagets nettressurser på Portfolio-plattformen